Home > Router Bits > Oma Router bits > Oma Router Bit F Ogee 2 cm and 3 cm
Sort By:
Page of 1
Part# 8043 F 2cm Oma Sint Segmented Diamond Pos1 Part# 8044 F 2cm Oma Prodiam Cont Metal Diamond Pos2 Part# 8045 F 2cm Oma Extradiam Diamond Pos 3
F 2cm Oma Sint Segmented
Weha Price: $524.47
F 2cm Oma Prodiam Cont Metal
Weha Price: $329.07
Finishing Wheel Extradiam
Weha Price: $242.41
. . .
Part# 8046 F 2cm Oma Truelife Polish Pad Pos4 Part# 8047 F 2cm Oma Truelife Polish Pad Pos5 Part# 8048 F 2cm Oma Truelife Polish Pad Pos6
F 2cm Oma Truelife Polish Pa
Weha Price: $183.65
F 2cm Oma Truelife Polish Pa
Weha Price: $183.65
F 2cm Oma Truelife Polish Pa
Weha Price: $183.65
. . .
Part# 8049 Replacement Segments for F 2cm Pos1 set of 8 Part# 8050 F 3cm Oma Sint Segmented Diamond Pos1 Part# 8051 F 3cm Oma Prodiam Cont Metal Diamond Pos2
F 2cm Replacement segments
Weha Price: $298.23
F 3cm Oma Sint Segmented
Weha Price: $647.87
F 3cm Oma Prodiam Cont Metal
Weha Price: $409.88
. . .
Part# 8052 F 3cm Oma Extradiam Cont Metal Diamond Pos3 Part# 8053 F 3cm Oma Truelife Polish Pad Pos4 Part# 8054 F 3cm Oma Truelife Polish Pad Pos5
F 3cm Oma Extradiam Cont
Weha Price: $302.64
F 3cm Oma Truelife Polish Pa
Weha Price: $224.78
F 3cm Oma Truelife Polish Pa
Weha Price: $224.78
. . .
Part# 8055 F 3cm Oma Truelife Polish Pad Pos6 Part# 8056 Replacement Segments for F 3cm Pos1
F 3cm Oma Truelife Polish Pa
Weha Price: $224.78
Replacement Segments for
Weha Price: $368.74
. .